Części i akcesoria CNG ,LPG, LNG do samochodów osobowych,pojazdów przemysłowych,pojazdów użytkowych,wózków widłowych.W ofercie posiadamy wszystkie części do instalacji Holenderskich i Włoskich .
PolskiAngielskiFrancuskiNiemieckiCzeskiSłowackiLitwaHiszpaniaItalyHolenderskiSzwedzki
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Zestaw naprawczy filtra gazu LPG ,PROPAN IMPCO RK-VFF30,ORYGINAŁ

Zestaw naprawczy filtra gazu LPG ,PROPAN IMPCO RK-VFF30,ORYGINAŁ

158,67 zł brutto / szt.129,00 zł netto
Oryginalny zestaw naprawczy  IMPCO RK-VFF30 W zestawie znajdują się wszystkie części potrzebne do regeneracji .
Czujniki ciśnienia Sagem , Valeo AG SGI 1, TELEFLEXGFI , GFI, NECAM KOLTEC

Czujniki ciśnienia Sagem , Valeo AG SGI 1, TELEFLEXGFI , GFI, NECAM KOLTEC

499,00 zł brutto / szt.405,69 zł netto
Czujnik ciśnienia gazu Sagem , Valeo .
Pompa gazu LPG do instalacji Vialle LPDI , PTC 60,67R-01

Pompa gazu LPG do instalacji Vialle LPDI , PTC 60,67R-01

1 596,54 zł brutto / szt.1 298,00 zł netto
Pompa LPG do systemu VIALLE, LPE, LPI, V generacji.
Przy zakupie pompy w tej cenie konieczny jest zwrot starej nie rozbieranej pompy.
W  przypadku braku zwrotu starej pompy  cena za pompe 1850 zł .
Pomoc w naprawie instalacji ICOM JTG,JTG NEW

Pomoc w naprawie instalacji ICOM JTG,JTG NEW

95,00 zł brutto / szt.77,24 zł netto
Posiadamy 30 letnie doświadczenie z zakresu Diagnostyki,Naprawy instalacji LPG, firmy ICOM JTG,JTG NEW Po opłaceniu zamówienia proszę  zadzwonić na nr  512509831 w celu ustalenia terminu konsultacji z technikiem. Rabat 5% na wszystkie części do systemu…
 • PayPal

Regulamin

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. W niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 2. "Sprzedawca" – Auto Gaz Holandia Józef Dudzianiec z siedzibą w Węgrzce ul.C6 nr3, NIP 945-104-00-35, REGON 350978460,
 3. "Sklep" - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.sklep-lpg.com oraz jej podstronach.
 4. "Klient" – każda osoba składająca zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;
 5. "Użytkownik" – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta za pośrednictwem którego może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie
 6. "Konsument" - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. "Konto" - konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 8. "Polityka prywatności" – polityka prywatności Sklepu dostępna pod adresem http://www.sklep-lpg.com/polityka-prywatnosci-pm-17.html;
 9. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów (zarówno Konsumentów, jak i przedsiębiorców), polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 2

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 2. W związku z powyższym Sklep może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z klientem.

§ 3

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest:

  1. bez rejestracji ("zakupy bez logowania").

  2. po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta

 2. Założenie Konta w Sklepie lub dokonanie zakupów w Sklepie bez logowania są równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przez Użytkownika / Klienta. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika / Klienta nie jest obowiązkowa, ale jest warunkiem założenia Konta oraz dokonania zakupów w Sklepie.

§ 4

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatki, o ile obowiązek ich doliczenia do ceny wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego (w szczególności podatek VAT).

 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.

 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy,PayPal,Przelewy24,BLIK), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności Klienta.

 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami w Sklepie.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych rabatów stałym Klientom. W takim przypadku przyznany danemu Klientowi rabat może zostać mu zakomunikowany przez Sprzedawcę telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem sms lub poprzez komunikat widoczny na Koncie danego Klienta.

 7. W przypadku zamówień składanych spoza obszaru celnego Unii Europejskiej Klient może ponieść dodatkowo inne, dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia należności celnych, których wysokość zależna jest od lokalnych regulacji obowiązujących w państwie przywozu produktów objętych danym zamówieniem.

§ 5

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 2. posiadanie komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego;
 3. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 4. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki "cookies (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się  http://www.sklep-lpg.com/informacja-o-cookie-pm-20.html .)
 5. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 6. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

§ 6

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

 2. W formularzu należy podać: login (adres e-mail) i hasło do Konta, imię, nazwisko, kraj i adres dostawy, numer telefonu, a w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także NIP oraz nazwę i adres firmy do zamieszczania na fakturze VAT. Dane podane w formularzu muszą być prawdziwe i aktualne. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności.

 4. Sprzedawca wysyła następnie do osoby chcącej założyć Konto e-maila zawierającego link aktywacyjny i z tą chwilą (o ile e-mail jest możliwy do odczytania przez osobę chcącą założyć Konto) następuje zawarcie umowy o prowadzenie Konta. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Użytkownik dokona aktywacji Konta z użyciem linku aktywacyjnego.

 5. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu linku aktywacyjnego.

§ 8

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 9

Sprzedawca zwraca uwagę, że każdy Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

Umowa z Użytkownikiem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zakończenia działalności Sklepu, zmiany formuły jego funkcjonowania lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 3. Każdy Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem na adres info@sklep-lpg.com Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta, umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Zawarcie umowy sprzedaży.

§ 12

 1. Niektóre towary mogą być zakupione jedynie na podstawie indywidualnego zamówienia. Stosowna informacja będzie zamieszczona obok towaru w Sklepie.

 2. W celu zakupu towarów, o których mowa w ustępie powyższym należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo. Podstawą dla dostarczenia powyższych towarów będzie umowa zawierana indywidualnie przez Klienta ze Sprzedawcą.

 § 13

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony "do koszyka". Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 2. Po dodaniu towarów do Koszyka klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.

 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie klient chce zamówić, należy wybrać opcję "Przejdź do zamówienia". Klient dokonuje wówczas wyboru czy chce się zalogować (jeśli ma już Konto w Sklepie), czy założyć Konto, czy też dokonać zakupów bez logowania.W wyświetlonych rubrykach, po wcześniejszym wyborze opcji "Przejdź do zamówienia" i wybraniu formy zakupów (z logowaniem do Konta czy bez) niezbędne jest wybranie kraju dostawy, wybranie jednego z udostępnionych przez Sklep sposobów dostawy, dokonanie wyboru jednego z udostępnionych przez Sklep sposobów płatności oraz podanie danych niezbędnych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury. Koszty związane z realizacją zapłaty ponosi Klient. Przed przejściem do kolejnego etapu zamówienia konieczne jest ponadto dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany form płatności oraz dostawy towarów, co nie będzie dotyczyć umów zawartych przed dokonaniem odpowiedniej zmiany.

 4. Następnie, poprzez wybór opcji "Podsumowanie zamówienia" należy przejść do kolejnego etapu złożenia zamówienia i sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić je poprzez wybór opcji "Zamawiam i płacę". Potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia poprzez wybór opcji "Zamawiam i płacę" jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę Klientowi oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

 5. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 4 niniejszego paragrafu, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany na stronę właściwego, zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. W przypadku zakupów bez logowania do Konta Sprzedawca umożliwia Klientowi szybie założenie Konta po dokonanych zakupach.

 6. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 4 niniejszego paragrafu:

  1. Sprzedawca przesyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenia warunków zawartej umowy;

  2. Sprzedawca poinformuje Klienta o statusie realizacji zamówienia wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefoniczny,

  3. Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z Klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń.

IV. Płatności

§14

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie płatności za zakupione w Sklepie towary:

  1. na zasadzie przedpłaty - przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę;

  2. na zasadzie przedpłaty -poprzez płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem zewnętrznych serwisów udostępnionych przez Sprzedawcę i na zasadach wynikających z regulaminów tych serwisów;

  3. za pobraniem, przy odbiorze zamówienia,

 2. Dostępne dla danego zamówienia sposoby zapłaty i ewentualne związane z tym dodatkowe koszty:

  1. są zawsze komunikowane Klientowi przed zawarciem z nim umowy sprzedaży;

  2. mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposoby dostawy towaru.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia stałym, prowadzącym działalność gospodarczą, Klientom możliwości płatności za towary zakupione w Sklepie przelewem, z odroczonym terminem płatności. Zasady ww. płatności, w tym w szczególności limity udzielonego przez Sprzedawcę kredytu kupieckiego, będą ustalane indywidualnie z poszczególnymi Klientami i widoczne  na Koncie danego Klienta.

 4. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji przedpłaty za zakupione towary Sprzedawca oczekiwać będzie na dokonanie przez Klienta płatności przez okres 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Po tym czasie Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży.

 5. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji płatności za pobraniem, przy odbiorze towaru, a następnie odmowie przez Klienta odbioru towaru lub dokonania za niego zapłaty, Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ponowną wysyłką towaru.

V. Sposoby dostawy towarów

§15

 1. Wysyłka towarów zakupionych w Sklepie możliwa jest na cały świat

 2. Udostępniane przez Sprzedawcę sposoby dostawy zakupionych w Sklepie towarów i koszty wysyłki komunikowane są na podstronie Sklepu "Koszty dostawy", dostępnej pod adresem http://www.sklep-lpg.com/koszty-dostawy-pm-23.html

 3. Dostawa zakupionych towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że oferta sprzedaży danego towaru stanowi inaczej. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia wartości zamówienia, powyżej której koszty jego dostawy do Klienta będą pokrywane przez Sprzedawcę lub przeprowadzenia akcji promocyjnej, przewidującej darmową wysyłkę towaru po spełnieniu przez Klienta wskazanych przez Sprzedawcę warunków.

 4. Sprzedawca zastrzega możliwość przyznania stałym Klientom Sklepu możliwości zakupu towarów bez ponoszenia kosztów ich wysyłki. W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie możliwość darmowej wysyłki towarów będzie widoczna również na Koncie danego Klienta.

 5. Dostępne dla danego zamówienia sposoby dostawy i związane z tym koszty:

  1. są zawsze komunikowane Klientowi przed zawarciem z nim umowy sprzedaży;

  2. mogą zależeć od kraju i adresu dostawy, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także rodzaju i ilości zamawianego przez Klienta towaru.

VI. Realizacja zamówienia i wysyłka.

§ 16

 1. Czas wysyłki zamówienia do Klienta obejmuje czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili jego przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

 2. O ile informacja prezentowana w Sklepie przy danym towarze nie stanowi inaczej, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

 3. W przypadku wyboru opcji przedpłaty- niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy(w przypadku dokonania płatności w odstępie czasowym od dnia złożonego zamówienia towar może zostać kupiony przez innego klienta a czas realizacji wydłuży się co będzie wyświetlane w sklepie 

 4. Jeżeli towar dostępny jest na magazynie o ile nie wyświetla inaczej

 5. Jeżeli towar jest pod zamówienie indywidualne klienta to czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie od 1 dnia do 14 tygodni 

 6. Jeżeli towar musi zostać wyprodukowany pod zamówienie klienta to czas realizacji liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie od 4-do 14 tygodni

 7. W przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży;(Jeżeli towar jest na magazynie (stan magazynowy wyświetlany jest w sklepie)

 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, w szczególności z powodu braku dostępności danego towaru w magazynie lub błędnej informacji o dostępności danego towaru w magazynie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 493-495.

 9. Czas wysyłki zamówienia do Klienta jest zróżnicowany dla poszczególnych towarów w Sklepie. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient zostaje poinformowany o czasie wysyłki poszczególnych towarów. Informacja podana w widoku szczegółowym każdego dostępnego w Sklepie towaru, oznaczona jako "czas wysyłki", stanowi najbardziej prawdopodobny czas od momentu zamówienia i opłacenia towaru do momentu jego wysłania przez Sprzedawcę.

   

10. W przypadku zamówienia przez kupującego różnych towarów, o różnym czasie wysyłki, zamówienie będzie zrealizowane w terminie niezbędnym dla dostarczenia kupującemu towaru o najdłuższym czasie wysyłki. Możliwa jest również wysyłka poszczególnych części zamówienia oddzielnie, na zasadach ustalonych indywidualnie przez Sprzedawcę z Klientem.

11. Na termin dostawy zamówienia do Klienta składa się czas wysyłki oraz czas doręczania zamówienia przez wybranego przez Klienta przewoźnika. Najbardziej prawdopodobny czas doręczania zamówień przez poszczególnych przewoźników Sprzedawca komunikuje tutaj http://www.sklep-lpg.com/koszty-dostawy-pm-23.html

VII. Anulowanie zamówienia.

§ 17

 1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie Klient ma prawo anulować zamówienie do chwili skompletowania przez Sprzedawcę zakupionego przez klienta towaru.

 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest:

  1. poprzez kliknięcie przez Klienta w link zamieszczony w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie;

  2. w przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie - w sposób opisany w punkcie a lub poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.

 3. Postanowienie powyższego punktu nie znajduje zastosowania, gdy zapłata za dane zamówienie nastąpiła w formie przedpłaty. W takiej sytuacji Klient będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Aktualny stan zamówienia klient może sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie w zakładce Moje konto/w realizacji. Tam będzie znajdowała się również informacja o skompletowaniu zamówienia.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.

§ 18

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres info@sklep-lpg.com).

 § 19

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających rodzaju płatności z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego towaru oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem .

 § 20

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz opłaty związane z wyborem płatności naliczane przez PAYPAl,Płatności 24,BLIK,Przelew tradycyjny ,płatność kartą

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

IX. Reklamacje.

 § 21

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

 3. Reklamacje można składać osobiście lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 a lub mailem na adres e-mail: info@sklep-lpg.com

 4. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, ewentualnie również telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.
  5.Termin rozpatrzenia reklamacji 14 dni kalendarzowych liczony od dnia otrzymania przesyłki . Jednakże gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin upływa dnia następnego.

X. Postanowienia końcowe.

§ 22

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście. 

§ 23

 1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2019 r.

 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ